Hoppa till sidans innehåll

Till SRFs styrelse ang årsmötet 2018

2018-03-12 12:48
Detta skickades idag till SRFs styrelse. Det handlar om att SRFs styrelse gett felaktiga uppgifter och att flera av de beslut som fattats inte har stöd i våra stadgar. Dessutom har saker som skulle gjort inte utförts.
  • Uppdaterad: 2018-03-22 11:01

Till SRF styrelse

Från Stockholms Rugbyförbund hoppas vi att SRF Årsmöte ska bli ett positivt och öppet möte.

En av förutsättningarna för det är att det inte råder oklarheter om ett antal saker. En av dem är att det finns en utskickad röstlängd inför mötet. Denna ska enligt stadgarna finnas hos SRF

25 § punkt 12
upprätta röstlängd för Förbunds- och SDF- möten att gälla för tid som anges i dessa stadgar
,

Ordförande Madeleine Lahti skrev också i kallelsenRöstlängd kommer skickas ut under vecka 7 och därmed meddelas även antal distriktsröster.”

Vi har inte sett att den har skickats ut vilket är viktigt för att undvika en diskussion i början av årsmötet som borde kunna klaras av före mötet.

Det är extra dessutom extra viktigt, när ordförande Madeleine Lahti tyvärr lagt ut felaktiga uppgifter på förbundets hemsida, om vad som gäller för att ha rösträtt enligt SRF stadgar (se genomgång nedan). Vi vet inte anledningen till detta, men det är viktigt att det åtgärdas och att en korrekt röstlängd kommer ut före årsmötet.

SRF stadgar är tyvärr rätt otydliga kring rösträtten. Vi har därför kollat upp tolkningen med RF jurist, vilket Madeleine borde gjort innan hon la ut en egen eller styrelsens tolkning.

Kort kan vi sammanfatta att det enda som krävs för att få rösta är att man är medlem (inte blivit utesluten enligt 36§) och har skickat in vilka som sitter i föreningens styrelse en månad före årsmötet. Detta sista om styrelsen, är dock också tvetydigt för många föreningar har årsmöte under denna tid och då är det den nya styrelsen som ska utse representant till årsmötet.

Enkelt uttryckt, alla föreningar har rösträtt och en lista på vilka dessa är borde skickas ut omgående. Den bör även ange hur många röster som distriktsförbunden har; Stockholm RF, Rugby Väst och Skåne RF. Vi hoppas SRF styrelse gör detta omgående.

Med vänliga hälsningar

Jim Lindfors

Ordförande 

Stockholms Rugbyförbund

 

Nedan är vad som gäller i förhållande till vad Madeleine Lahti skrivit i kallelsen.

Allmän kommentar
SRF stadgar är inte optimalt utformade eftersom de, i strikt formell mening,
 enbart anger vilka föreningar som ingår i beräkningsunderlaget för fördelningen av SDF-rösterna. Sist i 16 § anges ju bara att röstberättigad förening äger vid årsmötet två röster. Men om vi för fortsättningen antar att de föreningar som kan läggas till grund för beräkning av SDF-röster också är de föreningar som själva har rösträtt.

Förening ska senast 1 månad innan årsmötet ha fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter enligt 6 §. Det är därmed inte möjligt för styrelsen att bestämma en senaste tidpunkt för fullgörande av dessa skyldigheter som ligger tidigare än 1 månad innan årsmötet.

Röstberättigade medlemmar är föreningar och distrikt som;
- erlagt avgift för 2017  

Kommentar
Enligt 6 § ska föreningen också erlägga av förbundet fastställd årsavgift. Årsavgiften ska vara betald senast den 1 april och annars tillkommer någon form av straffavgift på 100 % som påläggs nästa års medlemsavgift (eller hur ska stadgeskrivningen förstås?). Förening som inte inkommit med uppgifter och (obs två villkor) erlagt årsavgift senast den 30 juni kan uteslutas ur förbundet. Om förbundet genomför sitt årsmöte den 24 mars är det därmed fullt möjligt att föreningen som inte betalat årets medlemsavgift (de kan ju betala mellan den 24 mars och den 1 april) likväl har rösträtt så länge den har sänt in uppgifterna om föreningens styrelse.

-som insänt justerat protokoll från årsmötet 2017. För er som ännu inte skickat in det ber vi göra så senast 1 februari till This is a mailto link eller per post Gesällgatan 2, 745 49, Enköping.

Kommentar
Enligt 6 § ska förening årligen senast 1 mars insända uppgifter om föreningens styrelse för det löpande verksamhetsåret. Det står alltså inte att hela årsmötesprotokollet justerat ska insändas utan det är rimligen en tolkning av stadgarna som förbundsstyrelsen valt att göra. Om medlemmarna på årsmötet menar att denna tolkning inte ryms inom stadgarnas ordalydelse får frågan om denna tolkning bli föremål för årsmötets prövning under punkten för behandling av röstlängden. Med tanke på att SRF styrelse inte har skickat ut information om sin styrelse till medlemmarna och det står felaktigt om dem på såväl SRF hemsida och på Rugby Europes hemsida så förefaller det rätt orimligt att vi ska ställa detta formaliakrav på föreningar inom SRF. 

Föreningar som bildats under 2017 äger därmed inte rösträtt på förbundsmötet men är välkomna att delta.

Kommentar
Vi kan inte utläsa att förening som beviljats medlemskap sedan föregående årsmöte, inte skulle ha rösträtt. Var finns stödet för detta i stadgarna?

Ombud skall därefter anmälas med en signerad fullmakt senast 10 mars till This is a mailto link.

Kommentar
Förbundet kan inte neka ombud med fullmakt att delta vid årsmötet, även om föranmälan saknas. Däremot kan ombudet nekas t.ex. lunch. Föranmälan är med andra ord en form av administrativ åtgärd men inte en demokratiåtgärd.

 

Skribent: Jim Lindfors
Epost: Adressen Gömd

 

 


 

Webbutik


 

 Sweden7sRugby


 

 Antidoping 

 


 

FRIS

 
GÖF Logo

 
utbildningar 

LUM logo3
SSC annons

Postadress:
Stockholms Rugbyförbund
Alastair Wither, Slånbärsvägen 32
186 45 Vallentuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info